Prezes Zarządu Stowarzyszenia KK AZS PW (p.o.):
Dominika Juszkowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia KK AZS PW:
Maciej Nalewczyński
Anna Rogowska

Skarbnik Stowarzyszenia KK AZS PW:
Beata Stolarkiewicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KK AZS PW:
Kacper Napurka
Agnieszka Andziak
Beata Strzelecka