Prezes Zarządu Stowarzyszenia KK AZS PW (p.o.):
Dominika Juszkowska

Odpowiedzialny za kontakt między AZS PW, a Stowarzyszeniem KK AZS PW:
Kacper Napurka
tel. kom. +48 690 58 1916

Dane adresowe:

Klub Kibica AZS Politechnika Warszawska
ul. Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa

Forma prawna:

Podmiot zarejestrowany od dnia 21 listopada 2007 roku jako Stowarzyszenie w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293016.
Numer REGON: 141319726.

Adres e-mail:

klubkibica(maupa)azspw(kropka)pl

Oficjalny profil na portalu Facebook:

fb.com/KKAZSPW – Klub Kibica AZS Politechnika Warszawska

Oficjalne konto na portalu Twitter:

@KKAZSPW – Klub Kibica AZS Politechnika Warszawska

Oficjalne konto na portalu Instagram:

KKAZSPW – Klub Kibica AZS Politechnika Warszawska